Cử công nhân đi đào tạo tại Nhật Bản

Hàng năm công ty thường có 3 đợt cử cán bộ công nhân viên đi công tác và đào tạo tại Nhật Bản.

Mang lại nhiều sự trải nghiệm cho người lao động, có cơ hội nâng cao tay nghề và cải thiện thu nhập.